2. Xây lắp điện – đường dây & trạm biến áp

Trạm biến áp là một trong những phần tử quan trọng nhất của hệ thống cung cấp điện.

Trạm biến áp dùng để biến đổi điện năng từ cấp điện áp này sang cấp điện áp khác.

Các trạm biến áp, trạm phân phối, đường dây tải điện cùng với các nhà máy phát điện làm thành một hệ thống phát và truyền tải điện năng thống nhất.

Dung lượng của các máy biến áp, vị trí, số lượng và phương thức vân hành của các trạm biến áp có ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện.

Vì vậy việc lựa chọn các trạm biến áp bao giờ cũng phải gắn liền với việc lựa chọn phương án cung cấp điện.

Dung lượng và các tham số khác của máy biến áp phụ thuộc vào phụ tải của nó, vào cấp điện áp của mạng, vào phương thức vận hành của máy biến áp.v…v…

Vì thế, để lựa chọn được một trạm biến áp tốt nhất, cần phải xét tới nhiều mặt và phải tiến hành tính toán so sánh kinh tế-kỹ thuật giữa các phương án được đề ra.

Với trên 10 năm kinh nghiệm XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP cho nhiều dự án trong các khu công nghiệp, chúng tôi sẽ khảo sát và giúp chủ đầu tư có phương án tối ưu nhất mà tránh lãng phí cho doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *